vrijdag 06 maart 2020

GO! lanceert strategie 2030: naar een leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, los van tijd en plaats

De komende tien jaar wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap evolueren naar een leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet uitmunten. Dat is de kern van de nieuwe strategie die vrijdag 6 maart wordt voorgesteld aan een achterban van 1.000 schooldirecties en beleidsmedewerkers en oplossingen moet bieden op de vele uitdagingen waar het onderwijs vandaag voor staat.

Kwaliteitsvol onderwijs, de beste onderwijskansen voor elke leerling en ‘samen leren samenleven’ blijven de ultieme doelstellingen van het GO! en zijn scholen. Hoe het net daartoe wil komen, werd geformuleerd in een nieuwe strategie voor de komende tien jaar. Die ‘poolstervisie’ kwam tot stand tijdens een uitgebreid traject waarbij alle directies van de scholen en centra van het GO! ambitieuze doelstellingen formuleerden.

Het GO! wil evolueren naar een voortrekker in het onderwijslandschap, waarin gepersonaliseerd samen leren voorop staat om elke leerling te laten excelleren. Het GO! van de toekomst is een leergemeenschap, die de schoolmuren en de schooluren overstijgt, en die de samenleving niet alleen weerspiegelt maar mee vormgeeft. “Het GO! gaat niet mee in hypes maar wil een weerspiegeling zijn van de wereld waarin onze jongeren opgroeien”, verzekert Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Als net hebben we altijd een voortrekkersrol gespeeld en die zullen we blijven spelen. De veranderende samenleving confronteert ons met heel wat uitdagingen maar er zijn ook heel veel kansen die we kunnen grijpen.

De grote ambities werden geconcretiseerd in objectieven voor de komende twee, vijf en tien jaar. Het net wil inzetten op wendbaarheid om in te spelen op de veranderende noden van de samenleving en zo toekomstgericht, kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

  • Kwaliteit voor iedereen

Kwaliteitsvol onderwijs staat voorop. Om de effecten te kunnen opvolgen, ontwikkelt het GO! een dashboard dat systematisch leerwinst in kaart brengt. Medewerkers mogen tegelijkertijd rekenen op nascholing om op een goede manier met data om te springen (datageletterdheid).

  • Gepersonaliseerd samen leren

Voor élke leerling streeft het GO! naar een maximale leerwinst en leermotivatie door doelgericht te differentiëren: gepersonaliseerde trajecten dus, maar wel in een sociale context. Deze vergevorderde persoonlijke aanpak zal het GO! faciliteren door GO! IXZO, de digitale toepassing die maatwerk voor leerlingen mogelijk maakt, verder te ontwikkelen en op te schalen.

  • Onderwijsprofessionals: samen sterk

De belangrijkste hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs, dat is en blijft de leraar. Om leraren te versterken, schuift het GO! een andere schoolorganisatie naar voren, waar teamteaching een prominente plaats inneemt. Voor directies worden professionaliseringsinitiatieven rond ‘gedeeld leiderschap’ opgezet. Het GO! zet ook een samenwerking op met de lerarenopleidingen om studentleraren goed voor te bereiden op de klasvloer.

Met het nieuwe strategische plan wil het GO! dé relevante partner blijven voor leerlingen en ouders, voor cursisten en voor onderwijsprofessionals, in een samenleving in transitie. Een transitie waarin levenslang leren en samen leren samenleven cruciaal zijn en blijven. Een samenleving waarin scholen sterk lokaal verankerd zijn en grenzen tussen onderwijs, zorg, sport, cultuur en bedrijfsleven afgebouwd worden.

Ik zie een ongekende innovatiekracht uitgaan van de scholen zelf en van de GO! professionals en het is onze opdracht als onderwijsnet om goede praktijken verder te verspreiden en te stimuleren om zo kwaliteitsvol onderwijs een multiplicatoreffect te geven”, vult Raymonda Verdyck aan. “Door te evolueren naar dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving willen we ook binnen tien jaar dé voorkeurspartner zijn voor kwaliteitsvol onderwijs en de ontplooiing van jongeren tot sterke, actieve burgers. We willen de reproductie van ongelijkheid stoppen en elk kind, elke cursist, kansen bieden.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!