woensdag 28 oktober 2020

GO! onderwijs richt GO! foundation op voor gelijke onderwijskansen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap richt een stichting op om gelijke onderwijskansen een boost te geven. De coronacrisis heeft blootgelegd dat de digitale kloof tussen leerlingen vandaag nog ontstellend groot is. Met de eerste campagne ‘Schermen voor gelijke kansen’ wil de GO! foundation dan ook fondsen werven om alle kinderen gelijke digitale kansen te bieden. Alle ingezamelde bedragen gaan naar digitale projecten van de scholen die de leerlingen rechtstreeks ten goede komen. CVC is de eerste donateur van de campagne en schenkt de foundation 200 laptops.  

Persfoto

GO! foundation ten dienste van scholen en leerlingen

Met de oprichting van de GO! foundation wil het GO! enerzijds de fondsenwerving voor scholen vergemakkelijken. Omwille van de coronacrisis vallen voor scholen heel wat evenementen weg waarmee zij anders de schoolkas spijzen om hun pedagogisch project te realiseren. Het GO! stelt hiervoor een sponsorplatform ter beschikking waarvan alle GO! scholen gebruik kunnen maken. Anderzijds wil het GO! via het fonds ook giften en legaten verwerven waarmee waardevolle acties binnen scholen en scholengroepen kunnen gefinancierd worden.

Thema 2020-2021: Schermen voor gelijke kansen

Elk jaar kiest de GO! foundation een overkoepelend thema, rekening houdend met de waarden en de visie van de stichting. Tijdens de coronacrisis werd de digitale kloof pijnlijk duidelijk, en dat terwijl digitale middelen niet meer weg te denken zijn. Met het eerste jaarthema ‘Schermen voor gelijke kansen’ wil men dan ook extra geld inzamelen voor die IT-apparatuur die ze nodig hebben om elke kind toegang te geven tot de digitale snelweg.

“Het onderwijs kampt met een grote achterstand op vlak van digitalisering. Er komt dan wel een extra impuls vanuit de Vlaamse overheid, maar dit zal niet volstaan om de omslag echt te kunnen maken”, Raymonda Verdyck, bestuurder GO! foundation. “Het GO! staat voor toekomstgericht en kwaliteitsvol onderwijs én voor de beste onderwijskansen voor élke leerling. Daar willen we met dit fonds een extra impuls aan geven. Met de middelen die de GO! foundation vergaart, kunnen we echt initiatieven steunen die onze leerlingen en scholen rechtstreeks ten goede komen.”

CVC schenkt 200 nieuwe laptops

Investeringsmaatschappij (private equity-bedrijf) CVC schenkt de GO! foundation al 200 nieuwe laptops. Steven Buyse, managing partner bij CVC, is zeer verheugd met de campagne schermen voor gelijke kansen: “Ik vind het enorm fijn dat het GO! sinds kort een eigen stichting heeft en zo een sterk platform lanceert waarmee we de gelijke onderwijskansen verder kunnen realiseren en ondersteunen.”

CVC werkt voor deze schenking samen met Signpost, een bedrijf gespecialiseerd in ICT-oplossingen voor het onderwijs. Arne Vandendriessche, CEO van Signpost, deelde de eerste reeks nieuwe laptops uit aan Linda Michiels, directeur van GO! middenschool Den Brandt in Boom.
Linda Michiels: “We vinden het zeer belangrijk dat al onze lerenden toegang hebben tot de digitale snelweg. Sommige leerlingen hebben geen ICT-middelen thuis, maar dankzij deze mooie schenking kunnen we alle jongeren extra ondersteunen, waarvoor dank.”
Vorig schooljaar kregen al heel wat GO! scholen dankzij verschillende mooie initiatieven laptops aangeboden, maar de nood blijft zeer hoog. De GO! foundation zal zich verder blijven inzetten om deze digitale kloof te dichten.

Digitaal sponsorplatform

Een belangrijk luik van de werking van de GO! foundation is dat het scholen een laagdrempelig en professioneel platform biedt, waarop de schoolteams hun eigen sponsoracties kunnen plaatsen en lokale acties aan kunnen koppelen. Sympathisanten kunnen via dit platform een specifieke school van het GO! steunen of ze kunnen de GO! foundation algemeen sponsoren.

Meer informatie: www.schermenvoorgelijkekansen.be

Op de foto: Raymonda Verdyck, donateur Steven Buyse (managing partner bij CVC), Linda Michiels (directeur van GO! middenschool Den Brandt in Boom die de eerste 20 laptops krijgt (van de 200)) en Arne Vandendriessche (CEO van Signpost – ICT-specialist die de laptops leverde)

Contactpersoon GO! foundation 
Jani Verheyden
Projectcoördinator
0474 30 96 67
foundation@g-o.be

 

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be