donderdag 25 maart 2021

GO! sluit kleuterscholen (met ingang van 29 maart)

Omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel heeft het GO!, in overleg met zijn scholengroepen, beslist om al zijn kleuterscholen volgende week te sluiten. Er wordt wel noodopvang georganiseerd. Waar dat kan, in samenwerking met partners zoals de lokale besturen.


Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie. Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!