woensdag 19 februari 2020

Het GO! groeit, nu de middelen nog

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 217.277 leerlingen. Daarmee breekt het GO! opnieuw zijn eigen record. Dat blijkt uit de telling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten uitvoerde in het leerplichtonderwijs.

Het_GO_groeit_nu_de_middelen_nog_rh.jpg

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 217.277 leerlingen. Daarmee breekt het GO! opnieuw zijn eigen record. Dat blijkt uit de telling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten uitvoerde in het leerplichtonderwijs.

Terwijl het geboortecijfer slechts 0,85% toeneemt, ziet het GO! zijn leerlingenaantallen met 2,25% stijgen ten opzichte van de telling in februari 2019. Een mooi resultaat, bevestigt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: “Dat de toename groter is dan het geboortecijfer, betekent dat meer ouders bewust voor het GO! kiezen. We zijn blij dat ouders vertrouwen stellen in onze kwaliteitsvolle en toekomstgerichte aanpak voor élke leerling.”

Het GO! groeit, maar dat betekent niet dat alle middelen automatisch volgen. De basisdotatie voor infrastructuur, die berekend wordt op basis van het leerlingenaantal, werd al twintig jaar niet aangepast. “De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord opgenomen dat onze groei na twintig jaar eindelijk zou resulteren in een aangepaste dotatie”, zegt Raymonda Verdyck. “We vragen dat daar snel effectief werk van gemaakt wordt. Want vandaag krijgen we voor één op vijf leerlingen geen infrastructuurmiddelen. En de budgetten voor het onderhoud van schoolgebouwen zijn sowieso erg krap.”

GO_groeit_weer_nu_nog_de_middelen.JPG

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!