maandag 15 februari 2021

Laat ons nu maar van start gaan met de nieuwe eindtermen

In tegenstelling tot wat Lieven Boeve zegt is de discussie over de eindtermen helemaal niet ideologisch en gaat het ook niet over de verhouding tussen de netten. Eigenlijk gaat het debat alleen hierover: het wordt dringend tijd dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanreiken die ze nodig zullen hebben in de 21e eeuw. De nieuwe eindtermen zijn een noodzaak voor de kwaliteit van het onderwijs.

In de krant van donderdag 11 februari 2021 werd Lieven Boeve, hoofd van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gevraagd waarom hij een probleem heeft met de nieuwe eindtermen en het GO! niet. “Vanuit ideologisch perspectief verrast het mij niet”, luidde zijn antwoord. Hij voegt daaraan toe dat wij voorstander zijn van één net en dus van staatspedagogie. Laat duidelijk zijn dat de discussie over de eindtermen niet ideologisch is en ook niet gaat over de verhouding tussen de netten. Dat blijkt ook uit het feit dat het GO! niet de enige is die niet naar het Grondwettelijk Hof stapt.

De kwaliteit van ons onderwijs gaat niet achteruit door de lat hoger te leggen. De eindtermen zijn niet de oorzaak van de dalende resultaten op internationale benchmarks zoals PISA. De eindtermen werden ingevoerd in 1997. De eerste PISA benchmark dateert van 2000. In al die tijd zijn de eindtermen niet gewijzigd, maar daalden we wel in de PISA rankings. Het is moeilijk in te zien hoe iets dat niet veranderde de oorzaak is van de daling in onze onderwijskwaliteit.

Meer onderwijsvrijheid leidt niet noodzakelijk tot meer kwaliteit. In de PISA resultaten stellen we vast dat landen met veel minder onderwijsvrijheid het beter doen dan wij. Er zijn ook landen met een ruime onderwijsvrijheid die het zeer goed doen. Er is gewoon geen duidelijke relatie tussen onderwijsvrijheid en PISA-score. Wij gaan in de rankings achteruit, hoewel hier de grootst mogelijke onderwijsvrijheid bestaat.

Eigenlijk gaat het debat gaat hierover: het is van 1997 geleden dat de eindtermen werden aangepast. Nog van de vorige eeuw dus. Aan het tempo waarin onze samenleving momenteel van aanblik verandert is dat geen onbenullige vaststelling. Het wordt dringend tijd dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanreiken die ze nodig zullen hebben in de 21e eeuw. De nieuwe eindtermen zijn een noodzaak voor de kwaliteit van het onderwijs.

We hebben er samen keihard aan gewerkt, de nieuwe eindtermen zijn vandaag al in voege in de eerste graad van het secundair. Deze discussie komt op het slechtst mogelijke moment, op een boogscheut van de eindmeet, terwijl schooldirecties snakken naar stabiliteit en zekerheid, en wordt gevoerd ten koste van onze leerlingen en leerkrachten. Want de modernisering van het secundair onderwijs gaat voort: scholen starten met nieuwe studierichtingen, leerplannen en lessentabellen zijn klaar en op 1 september staan de eerste leerlingen voor de schoolpoort van het derde middelbaar. Dit omkeren zet heel de modernisering op de helling en zou een chaos veroorzaken die we nu kunnen missen als kiespijn. Leerlingen die nu het tweede middelbaar afronden, die hun keuze aan het maken zijn voor hun derde jaar, zouden plots te maken krijgen met een breuklijn in hun leertraject. Laat ons dus constructief het werk voortzetten, zodat onze scholen tijdig aan de slag kunnen om die schoolpoorten in september met veel goesting open te zwaaien. Laat ons hoge verwachtingen stellen aan onze leerlingen en voor een keerpunt zorgen. En ja, daarbij gaan we er nauwlettend op toezien dat we geen enkele leerling in de kou achterlaten.

Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Geert De Soete
Voorzitter van de Raad van het GO!

 

__________________________

Wil je meer weten over de nieuwe leerplannen en de begeleidende tools die de pedagogische begeleidingsdienst heeft uitgewerkt? Lees dan dit bericht

Zie ook www.g-o.be/eindtermen 

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Eindtermen

eind.jpg
  • De eindtermen of onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019.

  • De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad. Het jaar daarop gelden de nieuwe eindtermen ook voor het tweede jaar van de tweede graad. Daarna volgen de eindtermen voor het eerste jaar van de derde graad en het jaar er nog eens op ten slotte voor het tweede jaar van de derde graad.

Lees meer over Eindtermen