vrijdag 24 mei 2019

Secundaire scholen starten met gemeenschappelijke leerplannen officieel onderwijs

Op 1 september start de vernieuwde eerste graad van het secundair onderwijs. Ook nieuw is dat de onderwijsverstrekkers van het openbaar onderwijs voor het eerst samen leerplannen ontwikkelen. Scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, van het provinciaal onderwijs en van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zullen dus vanaf volgend schooljaar werken met als basis de leerplannen voor het officieel onderwijs.

 

De samenwerking aan de leerplannen secundair vloeit voort uit het engagement dat GO!, OVSG en POV aangingen om een grotere samenwerking tussen de officiële onderwijsverstrekkers te realiseren.

De gezamenlijke leerplannen geven scholen autonomie en professionele ruimte. De onderwijsverstrekkers hielden de leerplannen eenduidig en transparant. Er werd gekozen voor sobere leerplannen waarin de nieuwe, ambitieuze eindtermen letterlijk worden overgenomen. De leerplannen werden bewust niet té sturend of omvangrijk gemaakt, om extra planlast te vermijden. Zo sluit het format van de leerplannen aan bij de behoeften van leraren en maakt het de implementatie op maat van de lokale context mogelijk. Volgens hun eigen pedagogische aanpak en ondersteund door hun pedagogische begeleidingsdienst, werken scholen hun curriculum verder uit.
Concreet zijn twee leerplannen voor de fundamenten van het gemoderniseerde secundair klaar: een voor de eerste graad van de A-stroom en een voor de eerste graad van de B-stroom. De komende jaren worden er ook voor de tweede en derde graad van het secundair nieuwe eindtermen vastgelegd, en daarvoor zullen de officiële onderwijsverstrekkers opnieuw werk maken van gezamenlijke leerplannen.

De huidige eindtermen bestonden al meer dan 20 jaar. Ondertussen is de samenleving sterk veranderd. De nieuwe eindtermen en alles wat daaruit voortvloeit, geven scholen de kans om een actueel, kansenrijk en ambitieus secundair onderwijs uit te bouwen.

“Het ontwikkelen van de nieuwe leerplannen is één van de terreinen waarop POV, OVSG en het GO! samenwerken. En hoewel de leerplannen gemeenschappelijk zijn, toch behoudt ieder zijn pedagogische eigenheid”, benadrukt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Het GO! ontwikkelde didactische cahiers om leraren te helpen de leerdoelen concreter naar de klasvloer te vertalen. In die cahiers vertrekken we vanuit ons pedagogisch project ‘samen leren samenleven’.”
“Eindtermen zijn de minimumdoelen die de overheid oplegt aan de onderwijsverstrekkers, scholen en leraren. Leerplannen zijn in eerste instantie hulpinstrumenten voor de leraren om hen te helpen deze minimumdoelen te realiseren, maar daarnaast zijn ze ook bedoeld om eigen doelen te kunnen formuleren vanuit het pedagogisch project van de school. Op die manier zijn leerplannen belangrijk om optimale onderwijskansen te bieden aan elke leerling”, verduidelijkt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG. “OVSG implementeert de leerplannen in de scholen via leergemeenschappen, een sterk participatieve manier van werken waarbij leraren over de scholen heen samen met onze pedagogisch begeleiders concreet materiaal ontwikkelen voor in de klas.”

“Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft in samenwerking met de provinciale scholen vakfiches ontwikkeld zodat het voor elke leraar duidelijk is welke eindtermen minimaal aan bod komen in zijn of haar vak vanaf 1 september 2019. Deze minimale vakfiches bieden aan elke leraar de ruimte om te onderwijzen wat de klas en de leerlingen nodig hebben. Het provinciaal onderwijs valideert op die manier het vakmanschap van de leraar”, beklemtoont gedeputeerde Luk Lemmens, voorzitter van POV. “Daarbij trekt het provinciaal onderwijs de kaart van digitale geletterdheid en mediawijsheid. Zo volgt iedere leerling het vak ICT als krachtige opstap bij het aanleren van digitale competenties en mediawijsheid in de overige vakken zoals STEM, aardrijkskunde, PAV, wiskunde, MAVO, techniek, ...”

Wat is wat? Bouwstenen voor de vernieuwing

Eindtermen: ontwikkeld in commissies van onderwijsdeskundigen en vakspecialisten van alle onderwijsverstrekkers, gedefinieerd en gevalideerd door de overheid

Leerplannen: voor het officieel onderwijs samen ontwikkeld door GO!, OVSG en POV

Leerplanimplementatie: de pedagogische begeleidingsdiensten van alle onderwijsverstrekkers begeleiden hun scholen bij de implementatie en ontwikkelen daarvoor materiaal in co-creatie
met de schoolteams

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Modernisering secundair onderwijs

future_shutterstock_1263922855.jpg
  • Het secundair onderwijs in Vlaanderen is dringend aan modernisering toe. Op allerlei vlakken laat die nood zich voelen. Het masterplan hervorming SO van de Vlaamse Overheid en de actualisering van de eindtermen vormt de uitgelezen kans om vandaag het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Om de scholen te ondersteunen in deze transitie kan gerekend worden op de pedagogische begeleidingsdienst. Hou hiervoor zeker de GO! pro nieuwsbrief in de gaten. Op deze pagina maken we je wegwijs in de modernisering van het secundair onderwijs.

     

Lees meer over Modernisering secundair onderwijs