maandag 10 april 2017
samenwerking_school_vrachtewagenbedrijf_02.jpg

School en vrachtwagenbedrijf samen voor verkeersveiligheid

Jonge kinderen zijn speelser en impulsiever dan volwassenen. Ze hebben door hun jonge leeftijd de facto ook minder ervaring met de wereld. Ook die van het verkeer. Maar ze begeven zich wel dagelijks in een kwetsbare positie in dat drukke verkeer. Gescheiden  wegeninfrastructuur tussen auto’s en fietsers biedt weliswaar de beste garantie op veiligheid op de weg maar die is niet altijd voorhanden. Maar een attente en verkeersbewuste fietser of voetganger is ook .belangrijk. Daar werken GO! basisschool atheneum Dendermonde en een lokaal transportbedrijf al enkele jaren samen aan.

Sinds 2013 staat bij Transport Macharis in Dendermonde een publieke spiegelafstelplaats waar vrachtwagenchauffeurs 24 uur per dag hun spiegels correct kunnen afstellen. Goed afgestelde spiegels verkleinen het risico op dodehoekongevallen en kunnen dus levens redden. Maar ook fietsers en voetgangers kunnen door bewust en verantwoord verkeersgedrag hun eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers verhogen.

Om die reden sloegen Macharis en GO! basisschool atheneum vorig jaar de handen in elkaar. De leerlingen van het vijfde leerjaar fietsten naar het Hoogveld om daar te ervaren wat een vrachtwagenchauffeur effectief ziet vanuit zijn bestuurderscabine.

De leerlingen nemen er de plaats van de bestuurder in en kijken waar hun klasgenoten zichtbaar zijn en waar niet. De verrassing bij velen was groot, de ervaring enorm. De belangrijkste les die ze daarbij leren is dat het enorm belangrijk is om oogcontact te maken, dat ze rechts van en achteraan de vrachtwagen veel ruimte moeten laten en dat ze vooraan ruim voor moeten blijven.

“Hoe beter jongeren van de gevaren bewust zijn, hoe meer ze kunnen anticiperen in het verkeer. Vooral jonge tieners hebben baat bij het leren in dit soort gesimuleerde sverkeerssituaties. Daarom herhaalt de school deze educatieve uitstap ook dit jaar opnieuw” bevestigen Valerie Bertin en Riet Baeck, leerkrachten van klas 5 en bezielers van het initiatief.

Meer informatie via
 
Kathy Van Langenhoven
directeur GO! basisschool atheneum Dendermonde
directie.bs@kad.be