maandag 23 september 2019
samenwerkingcvo_atheneum_2.png

Volwassenenonderwijs in secundair en vice versa

Ook GO! technisch atheneum Zavelenberg kampt met het probleem van ongekwalificeerde uitstroom. De school zocht én vond binnen de scholengroep een oplossing om haar technische en beroepsleerlingen te motiveren hun opleiding af te maken. Dankzij de nauwe samenwerking met Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (CVO) kunnen ze zich tijdens het secundair immers voluit focussen op hun beroep, om zich dan later verder in andere vakken te kwalificeren. Omgekeerd maken ook CVO-cursisten nu gebruik van de gespecialiseerde technische infrastructuur van het atheneum. Pieter Vielfont en Harald De Muynck, respectievelijk directeur van Zavelenberg en het CVO, lichten dit succesverhaal toe.

Primeur CVO Brussel en GO! technisch atheneum Zavelenberg

Vooral in de voltijdse en deeltijdse beroepsrichtingen blijken leerlingen vaak af te haken omdat ze vastlopen op algemene vakken als PAV of talen. “Jammer”, vindt Pieter Vielfont, “want in hun specifieke vakgebied hebben ze meestal geen problemen. We zijn daarom grondig op zoek gegaan naar een manier om deze jongeren mét een diploma op zak de arbeidsmarkt op te sturen.” De oplossing lag in de twee magische woorden ‘samenwerking’ en ‘verbreding van het onderwijsaanbod’. “In plaats van muren te trekken tussen voltijds, deeltijds beroeps en volwassenenonderwijs, reiken wij liever een mix van onderwijsvormen aan”, zegt Harald De Muynck. “En dus hebben we uitgezocht hoe we de jongeren van het atheneum kunnen heroriënteren naar de meer beroepsgerichte opleidingen die we in het CVO aanbieden. Zo kunnen ze zich eerst 100% concentreren op hun professionele vakken en beschikken ze alvast over een beroepskwalificatie om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Wie wenst, kan daarna zijn algemene vakken nog bijwerken én via het CVO ook een diploma secundair onderwijs behalen.” Maar de samenwerking biedt ook extra mogelijkheden voor wie géén problemen heeft, voegt Pieter Vielfont eraan toe. “Elke leerling van het atheneum kan via het CVO immers bijkomende kwalificaties behalen volgens eigen interesse.” 

Succeservaringen leiden tot meer motivatie

De leerlingen ervaren deze spreiding van opleidingen als een verademing. De aanpak wérkt bovendien effectief. Voor Vielfont is dat logisch. “Door de succeservaringen die onze leerlingen opdoen in hun praktijk, zijn ze meer gemotiveerd én bereid om ook andere uitdagingen aan te gaan. Waardoor ze ook makkelijker successen boeken in algemene vakken. We tonen hun ook permanent aan hoeveel extra kansen ze op de arbeidsmarkt hebben door bijkomende opleidingen te volgen.” 

samenwerkingcvo_atheneum_1.png

Eerste technische CVO-opleiding in het atheneum

Hoe kunnen we ons onderwijsaanbod samen optimaliseren? Die verstandige stelden het atheneum en het CVO zich, zodat ze elkaar niet zouden beconcurreren met hun technische en beroepsopleidingen. Daartoe stelden ze eerst een vergelijkingsmatrix op van de gemeenschappelijke, arbeidsmarktgerichte opleidingen. “Een oefening die resulteerde in een allereerste technische CVO-opleiding die we aanbieden binnen de muren van het atheneum”, aldus een trotse Harald De Muynck. “Want door ons lessenaanbod en de infrastructuur grondig te vergelijken, ontdekten we dat het atheneum onder meer over een goed uitgerust praktijkatelier voor de opleiding Loodgieter beschikt. Iets wat wij onze CVO-cursisten niet kunnen aanbieden. En dus gaan onze mensen nu op woensdagnamiddag naar Zavelenberg om klaargestoomd te worden tot professionele loodgieters.”

Win-Win

Omgekeerd kunnen de leerlingen Elektriciteit van het atheneum dan weer terecht in het goed uitgeruste PLC atelier van het CVO. Daar leren ze in de praktijk machines aansturen via computer. Deze vervlechting wordt door alle betrokkenen zeer positief onthaald. “Voor het onderwijzend personeel van het atheneum is het heel verrijkend ook eens aan een ander, meestal volwassener publiek les te geven”, zegt Vielfont. “Maar ook de cursisten van het CVO zijn tevreden omdat ze meer kansen en middelen hebben om zich professioneel te ontwikkelen.” Aanvankelijk viel er wel wat weerstand te bespeuren bij de ouders van de Zavelenberg-leerlingen. Maar mits het nodige overleg en duidelijke communicatie - onder meer over het vlotte transport tussen de scholen en de begeleiding door de leerkrachten - zien ze de samenwerking nu als bijzonder positief.”

samenwerkingcvo_atheneum_3.png

Arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod op maat

Gevraagd naar de toekomstvisie van het onderwijs zijn de directeurs het er unaniem over eens dat de klassieke lijnen tussen de verschillende onderwijssystemen zullen wegvallen. “We gaan daarom nog meer vraag-gestuurd werken”, zegt De Muynck. “Het is onze droom om op termijn ‘tailor-made’ competentiepakketten te maken. We zouden graag deeltjes uit het aanbod van het atheneum, het CVO én het DBSO op maat van de individuele leerling/cursist combineren om hem effectief klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Idealiter zouden we dan één gezamenlijk onthaal hebben, waar we na een intake voor iedereen het ideale pad uitstippelen.”

quote icoon

De klassieke lijnen tussen de verschillende onderwijssystemen vallen weg. We moeten meer vraaggestuurd werken en voor elke leerling of cursist een individuele weg naar de arbeidsmarkt uitstippelen.

— Pieter Vielfont en Harald De Muynck

HaraldDeMuynck_PieterVielfont.jpg

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...