maandag 23 november 2020

Artistieke vorming: meer dan een vak apart!

Er is duidelijk beroering over de plaats die artistieke vorming straks krijgt in het secundair onderwijs onder de nieuwe eindtermen. Onder meer te lezen in een opiniestuk in De Standaard van 23 november 2020. Ook GO! leerkrachten zijn bezorgd. Lees hier de reactie van afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. 

Meer Dan Een Vak Apart Rh

Maandag publiceerde De Standaard een opinie getiteld ‘Zullen we cultuur dan maar privatiseren?’, waarin de auteurs de ombouw van de Boerentoren koppelen aan de aankomende nieuwe eindtermen in het secundair en de vermeende teloorgang van de artistieke vorming. Ze verwijzen naar het nieuwe vak MAEV waarin Katholiek Onderwijs Vlaanderen maatschappelijke, artistieke en economische vorming bundelt en waarvoor een lesuur per week zal worden voorzien. De laatste dagen word ik bestookt met meerdere mails waarin dezelfde problematiek wordt aangekaart. Leerkrachten klagen aan dat artistieke vorming wordt vervangen door combivakken en vrijblijvende projectjes. Ook de cultuur- en kunsteducatieve sector is bezorgd en spreekt ons als onderwijsaanbieder aan op onze verantwoordelijkheid.

Maar bij het GO! gaat artistieke vorming helemaal niet op de schop. Net als kinderpsychiater Peter Adriaenssens is het GO! overtuigd van de meerwaarde, meer nog, de noodzaak van artistieke vorming voor de ontwikkeling van onze jongeren. Dat er in de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad eindtermen artistieke vorming werden opgenomen, juichen we toe. Onze voorbeeldlessentabellen zijn nog in opmaak maar ik licht alvast een tipje van de sluier: er is een vak ‘artistieke vorming’ voorzien. Artistieke vorming krijgt dus een volwaardige plaats. Meer zelfs dan vandaag het geval is, want in de huidige basisvorming voor de tweede en derde graad secundair onderwijs zijn er geen eindtermen voor artistieke vorming.

Onderwijs is voor ons geen wedstrijd, zoals de opinieschrijvers stellen. Onderwijs heeft voor ons tot doel om leerlingen toe te rusten met heel veel kennis en vaardigheden, maar hen ook breed te vormen tot mensen, tot burgers die hun weg in de samenleving kunnen vinden en er actief aan kunnen participeren. De nieuwe eindtermen voorzien een brede vorming voor alle leerlingen - niet enkel voor de happy few.

De maatschappelijke doelen voor het secundair onderwijs kwamen tot stand na een brede maatschappelijke bevraging en alle onderwijsverstrekkers werkten mee aan de ontwikkeling van deze nieuwe eindtermen. De vertaling van de eindtermen in de lessentabellen en de leerplannen houdt eigen pedagogische keuzes in, die elke onderwijsverstrekker zelf kan maken. Hoe scholen dit organiseren, staat hen vrij. Dat de eindtermen gerealiseerd worden, daar maken we sowieso samen met al onze scholen elke dag werk van. Dat zullen we evengoed doen voor de nieuwe eindtermen artistieke vorming. Om onze jongeren te vormen tot waarde(n)volle mensen die ook het mooie dat het leven en de wereld te bieden heeft leren kennen, appreciëren en mee vormgeven.

Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Eindtermen

eind.jpg
  • De eindtermen of onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019.

  • De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad. Het jaar daarop gelden de nieuwe eindtermen ook voor het tweede jaar van de tweede graad. Daarna volgen de eindtermen voor het eerste jaar van de derde graad en het jaar er nog eens op ten slotte voor het tweede jaar van de derde graad.

Lees meer over Eindtermen