Nazomer Rh

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gelijke kansen - Kwaliteitsvol onderwijs - Samen leren samenleven

Opinie RV Rh3

Maar liefst 6.515 leerlingen moest het GO! dit schooljaar helaas weer weigeren wegens plaatsgebrek. Nochtans bepaalt de grondwet dat leerlingen een vrije schoolkeuze moeten kunnen maken. Het GO! vraagt daarom dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt.

GO Basisschool De Iris Ukkel 02

GO! basisschool De Iris in Ukkel krijgt extra capaciteit. Het bestaande gebouw voor de basisschool op de campus van het atheneum werd te klein. De uitbreiding van het bestaande gebouw biedt plaats aan 6 extra klassen en de nodige ondersteunende lokalen. Ruimte om te groeien.

20180616 052 Technisch Secundair Onderwijs GO!

215.229 leerlingen telt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dit jaar in september. Dat blijkt uit de spoedtelling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten jaarlijks organiseert. Het GO! groeit met 5.237 leerlingen, een stijging van 2,5 procent. Opnieuw kiezen meer ouders bewust voor het pedagogisch project van het GO!.

Beelden Internaat 01

Het zijn goeie vooruitzichten voor de internaatleerlingen en hun begeleiders in het Hasseltse. Van drie verouderde internaatgebouwen kunnen ze begin volgend schooljaar verhuizen naar een geïntegreerd geheel met aandacht voor esthetiek, samenwerking en groen. Het hoeft lang niet altijd coronakommer en kwel te zijn.

GO! in cijfers

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 217.277 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van februari (2020). Dat zijn 7.285 leerlingen meer dan vorig jaar.

2017-2018

201.171 leerlingen

2018-2019

212.490 leerlingen

2019-2020

217.277 leerlingen

2,25 %

groei percentage

marktaandeel_groeit_01.jpg