Samenwerkenenstuderen Shutterstock 378848479

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gelijke kansen - Kwaliteitsvol onderwijs - Samen leren samenleven

Meer Dan Een Vak Apart Rh

Er is duidelijk beroering over de plaats die artistieke vorming straks krijgt in het secundair onderwijs onder de nieuwe eindtermen. Onder meer te lezen in een opiniestuk in De Standaard van 23 november 2020. Ook GO! leerkrachten zijn bezorgd. Lees hier de reactie van afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. 

Maggyvankeerberghen

Het GO! technisch atheneum in Halle is meer dan klaar voor afstandsleren. Directeur Maggy Vankeerberghen vertelt over de digitale omslag in haar school, die boeken naar de papiermand verbande en een laptop voor elke leerling bracht. ‘Een digitaal verhaal schrijf je als team’, geeft ze goede raad.

FXL Leopoldsburg

Gepersonaliseerd samen leren is een succesverhaal op Campus FLX in Leopoldsburg. Twee jaar geleden startte de GO! school met zelfregulerend leren in het zesde jaar aso. ‘Ondertussen heeft ons verhaal zich als een olievlek over de school uitgebreid’, vertelt pedagogisch directeur Evelien Degros. Het gevolg? Een warme en verbindende school met enthousiaste leerkrachten en leerlingen.

Zelfmetenisweten Rh

Luchtkwaliteit op school is belangrijk. GO! scholengroep Gent gaat daarom investeren in CO2-meters en in de controle en het onderhoud van ventilatiesystemen op de scholen. Bovendien gaan leerkrachten en leerlingen ook zelf onderzoeken hoe luchtkwaliteit gemeten en verbeterd kan worden in de klas via zelfgebouwde VOC-meters. Een ongezien DIY-project in Vlaanderen.

GO! in cijfers

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 217.277 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van februari (2020). Dat zijn 7.285 leerlingen meer dan vorig jaar.

2017-2018

201.171 leerlingen

2018-2019

212.490 leerlingen

2019-2020

217.277 leerlingen

2,25 %

groei percentage

marktaandeel_groeit_01.jpg