Eindtermen

eind.jpg
  • "Begin juli stelde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet voor betreffende de nieuwe eindtermen voor de eerste graad. Dit ontwerpdecereet moet nog omgezet worden door het Vlaams Parlement naar een decreet. We hopen dat dit zo snel mogelijk zal gestemd worden. Om de scholen te ondersteunen in deze transitie kan gerekend worden op de pedagogische begeleidingsdienst. Hou hiervoor zeker de GO! pro nieuwsbrief in de gaten. Het ontwerpdecreet van de nieuwe eindtermen en de memorie van toelichting kan je hier raadplegen."