donderdag 31 augustus 2017
scholierenenlerareninspeondereendak.jpg

Lerarenopleiding en atheneum op één campus

GO! cvo Crescendo organiseert in Lier een intensief traject in zijn Specifieke Lerarenopleiding (SLO). De studenten hebben al een vakdiploma en kunnen hier na één jaar studie hun lerarenopleiding afronden. Dat doen ze op het schooldomein van GO! atheneum Lier - campus Louis Zimmer. De lerarenopleiding bevindt zich inderdaad op de campus van deze secundaire school. Dit dompelt de studenten vanaf het begin van hun studie en continu in het ‘werkveld’ onder.

METEEN MET DE LEERLINGEN IN BAD

“Voor ons was het belangrijk om in Lier een lerarenopleiding aan te bieden”, begint Marleen Mast, directeur van GO! cvo Crescendo, het gesprek. “Hier was tot 2012 immers een normaalschool gevestigd die sinds 1817 leraren opleidde. CVO Crescendo ging er een intensief traject van zijn Specifieke Lerarenopleiding aanbieden.” Vorig jaar verhuisde deze opleiding van het Kluizeplein naar GO! atheneum Lier - campus Louis Zimmer, een secundaire school met TSO- en BSO-richtingen.

Adjunct-directeur Daniël Coninckx licht toe hoe het idee groeide om als lerarenopleiding intensief met de secundaire school te gaan samenwerken: “Vorig academiejaar waren we binnen Atheneum Lier- campus Louis Zimmer nog een ‘eilandje’ van leraren-in-opleiding en lerarenopleiders te midden van de leerkrachten en leerlingen van de secundaire school. Onze SLO is partner in een project over diverse aspecten van diversiteit in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, twee hogescholen en partner-CVO’s met een lerarenopleiding. Die combinatie bood een unieke kans.”

quote icoon

Vorig academiejaar waren we binnen de school nog een ‘eilandje’ van leraren-in-opleiding en lerarenopleiders te midden van de leerkrachten en leerlingen van de secundaire school.

— Adjunct-directeur GO! cvo Crescendo Daniël Coninckx

“Aan Crescendo CVO krijgen de leraren-in-opleiding de nodige pedagogische en didactische handvatten aangereikt en komen ze van meet af aan ook in contact met de praktijk. Dat kan op onze campus in Mechelen waar de studenten uit vijf trajecten kunnen kiezen (les overdag, ’s avonds of in het weekend en een specifiek traject voor studenten die al lesgeven. Na 1,5 of 2 jaar studie kunnen de studenten dan hun diploma behalen. Het intensieve traject in Lier omvat één jaar studie. De studenten volgen de lessen op één van de campussen van Atheneum Lier - campus Louis Zimmer.” Aan het woord is SLO-opleidingscoördinator Eef Stevens, die ging praten met directeur Christophe Van Wambeke.  Ze vroeg of projectmatig samengewerkt kon worden. 

Directeur Van Wambeke was meteen enthousiast: “Onze school heeft de voorbije jaren flink ingezet op het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen. Het engagement van onze leerkrachten en medewerkers hiervoor is groot. De komende schooljaren leggen we de focus op onze ‘leerzorg’, m.a.w. hoe we het leerproces van de leerlingen kunnen maximaliseren. Hierbij krijgen de studenten van de lerarenopleiding de kans om onder de deskundige leiding van hun opleiders mee te werken aan onze leerzorginitiatieven. En onze leerkrachten kunnen een beroep doen op de expertise van de Crescendo-lerarenopleiders.”

quote icoon

De studenten van de lerarenopleiding krijgen de kans om onder de deskundige leiding van hun opleiders mee te werken aan onze leerzorginitiatieven. En onze leerkrachten kunnen een beroep doen op de expertise van de Crescendo-lerarenopleiders.

— Christophe Van Wambeke, directeur GO ! atheneum Lier

Lector van de lerarenopleiding Ilse Bernaert werkt mee aan het door de UA-gecoördineerde project rond diversiteit en coacht de Lier-studenten: “De klas van vandaag bestaat steeds vaker uit leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In Atheneum Lier - campus Louis Zimmer kunnen ze meestappen in vb. het ontwikkelen van een anti-pestbeleid of aansluiten bij vakgroepen die rond leerzorg werken.”

Wie deze unieke eenjarige intensieve opleiding in Lier wil volgen, kan informatie inwinnen bij Eef Stevens (eef.stevens@cvo-crescendo.be). De onthaalweek loopt van 4 tot 9 september en het academiejaar begint officieel op 11 september.

Meer informatie via:

• Marleen Mast, directeur GO! cvo Crescendo,  tel. 0486 29 00 78
• Christophe Van Wambeke, directeur GO! atheneum Lier - campus Louis Zimmer, tel. 0473 49 25 42
• Eef Stevens, opleidingscoördinator SLO GO! cvo Crescendo, tel. 0479 21 47 87