Vier Hoog

Om de kinderdagverblijven en het voor- en naschools toezicht te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met verschillende organisaties en verenigingen die opleidingen en coaching verzorgen en taalstimulerende acties opzetten.

vier hoog.png
  • pedagogische en taalondersteunende organisatie van Thuishulp vzw en GO! nascholing

  • werd opgericht n.a.v. de oproep van Kind & Gezin om een pedagogisch beleid te realiseren zoals bepaald in het decreet kinderopvang baby’s en peuters

  • werkt samen met de opvanglocatie aan het pedagogisch project

Meer informatie over deze partner