donderdag 01 april 2021

GO! analyseert doorlichtingsverslagen

Vandaag stelt de Onderwijsinspectie het verslag voor van de doorlichtingen tijdens het voorbije schooljaar 2019-2020. Ook het GO! analyseert die doorlichtingsverslagen voor scholen binnen zijn net minutieus en stuurt op basis daarvan het begeleidingsplan voor GO! scholen bij. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! speelt op die manier een belangrijke hefboom in het versterken van de onderwijskwaliteit.

De resultaten van de GO! scholen lopen gelijk op met de rest van het onderwijslandschap, stellen ze vast. Net als voor alle onderwijsverstrekkers zijn het onderwijskundig beleid op school en de evaluatiepraktijk belangrijke verbeterpunten, al doen GO! scholen het voor die tweede categorie iets beter dan het gemiddelde. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! zet daar dan ook heel gericht op in.

De resultaten uit doorlichtingsverslagen zijn van doorslaggevend belang voor het GO! bij het kiezen van de begeleidingsfocus voor de komende jaren. Die krijgt nu vorm in het driejaarlijks begeleidingsplan van de pedagogische begeleidingsdienst. Voor het basisonderwijs zullen de ondersteuningstrajecten voor wiskunde, lezen en STEM verdergezet worden, mét de nodige aandacht voor de evaluatiepraktijk. Voor het secundair onderwijs gaat alle aandacht naar het ondersteunen van de modernisering die daar plaatsvindt. Een onderdeel daarvan is het omzetten van de nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen in leerplannen – ook hier met aandacht voor de evaluatiepraktijk.

Om het onderwijskundig leiderschap in het net te versterken, organiseert de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! elk jaar een opleiding voor startende directeurs met een aansluitende jobtraining. En ook wie al als schooldirecteur werkt, kan rekenen op een trajectmatige ondersteuning. Voor de begeleidingsperiode 2021-2024 zal daar de focus liggen op gedeeld leiderschap en onderzoekend leiderschap, beide succesfactoren voor een doeltreffend onderwijskundig beleid.

Wanneer de Onderwijsinspectie tijdens de doorlichting van een school belangrijke aandachtspunten identificeert, geeft dat vaak aanleiding tot een, al dan niet verplicht, ondersteuningstraject door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Zo begeleidden zij het afgelopen schooljaar met 106 trajecten het succesvol wegwerken van die aandachtspunten.

Naar aanleiding van deze resultaten wil het GO! het belang onderstrepen van stabiliteit in het onderwijs om GO! leidinggevenden de ademruimte te geven om tot duurzame beleidsontwikkeling te komen. Een sterke pedagogische begeleidingsdienst is een onmisbare schakel in de kwaliteitsdriehoek die ze samen met de Onderwijsinspectie en de onderwijsinstellingen vormen.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Eindtermen

eind.jpg
  • De eindtermen of onderwijsdoelen die aan de nieuwe lichting voorafgingen dateren van het begin van de 21e eeuw. In die twintig jaar is de wereld weer heel wat veranderd. De nieuwe eindtermen sluiten dichter aan bij de huidige toestand van de wereld. Die voor de eerste graad secundair onderwijs zijn inmiddels van kracht sinds september 2019.

  • De nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 10 februari 2021. Ze gaan van kracht vanaf het schooljaar 2021-2022. Te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad. Het jaar daarop gelden de nieuwe eindtermen ook voor het tweede jaar van de tweede graad. Daarna volgen de eindtermen voor het eerste jaar van de derde graad en het jaar er nog eens op ten slotte voor het tweede jaar van de derde graad.

Lees meer over Eindtermen