woensdag 24 februari 2021

Het GO! blijft zijn marktaandeel vergroten

Het leerlingenaantal van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap blijft jaar na jaar toenemen. Dit jaar groeit het net naar 222.269 leerlingen. Het GO! telt dus 4.992 leerlingen meer dan in februari vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling die het Agentschap voor Onderwijsdiensten uitvoert in het leerplichtonderwijs.

Terwijl het geboortecijfer slechts 1,10% toeneemt, ziet het GO! zijn leerlingenaantallen in februari 2021 met 2,30% stijgen ten opzichte van de telling in februari 2020. Dit resulteert in een stijging van het marktaandeel van 18,00 procent in februari 2020 naar 18,30 procent nu. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is trots op de groei die het onderwijsnet doormaakte in de twaalf jaar onder haar vleugels: “Het GO! maakte een mooie evolutie door naar een sterk onderwijsnet met een eigen volwaardige stem en met een toekomstgericht pedagogisch project waar ouders en leerlingen bewust voor kiezen”.

Tabel Leerlingencijfers Februari 2021

Impact corona

De impact van corona op het aantal heroriënteringen na de kerstexamens is beperkt gebleven. Globaal genomen zien we een stijging in het aantal heroriënteringen tussen 15 december en 15 januari (van 3,3 naar 3,6%), maar aangezien dit cijfer al een aantal jaren stijgt, is dit wellicht niet volledig aan de coronacrisis toe te schrijven. Het zijn vooral leerlingen aso die van richting veranderen. In het bso en kso is er een daling in het aantal heroriënteringen waar te nemen.

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be