zomervakantie_2019.jpg

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gelijke kansen - Kwaliteitsvol onderwijs - Samen leren samenleven

naweeënvandepoëzie.jpg

Tijdens de week van de poëzie, eind januari begin februari van dit jaar, belandde op de redactie een gedicht van Sienna, een zesdejaarsleerling uit GO! basisschool Klim-Op in Tisselt. Haar gedicht deed ons toen denken aan werk van Remco Campert. Een klein half jaar later, in volle zomerzon, is het net andersom.

uitreiking_vormingsattesten_rh.JPG

Op 12 juni werd er gevierd dat het team van directeurs, adjunct-directeurs, internaatbeheerders, hoofdopvoeders, technisch adviseurs, technisch adviseurs coördinatoren en pedagogisch adviseurs alweer werd versterkt met 146 nieuwe enthousiaste professionals. Die dag werden de vormingsattesten van de opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten uitgereikt.

Eerste Anne Frank prijs voor leerling GO! basisschool Denderleeuw.jpg

Vrijdag 28 juni 2019 werd tijdens de proclamatie van GO! basisschool atheneum Denderleeuw voor de eerste keer de ‘Anne Frank prijs’ uitgereikt. De 12-jarige Nathan Amys ontving de prijs uit handen van oud-leerling en sporttalent Daniel Segers (18). Met deze prijs wil de school in de verf zetten dat ze veel belang hecht aan respectvol samenleven. “Onze school is een mini-maatschappij waar kinderen leren om op een fijne manier met elkaar om te gaan!”

392.JPG

Donderdag 27 juni 2019 heeft AGORIA de eerste lichting leerlingen die afstudeerden in duaal leren (in technologische sector) gevierd. Of zoals Agoria ze noemt: de pioniers van duaal leren. Het gaat over hen die nu dus kersvers zijn afgestudeerd in de studierichtingen EMT duaal (Elektromechanische technieken duaal) en lassen-constructie duaal. De pioniers van het GO! waren leerlingen uit GO! technisch atheneum Halle. Els Supply en Annick Haesaerts waren er ook bij namens de GO! centrale diensten.

30 jaar samen leren samenleven

Ontdek het "Helemaal GO!"- magazine
30Y GO-3 MEI 2019-LR-94.jpg

Schrijf je in op het "Helemaal GO!"-magazine

Je ontvangt de volgende editie in je mailbox.

Laden...

GO! in cijfers

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 212.545 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van februari (2019). Dat zijn 4.061 leerlingen meer dan vorig jaar. Het marktaandeel van het GO! in het Vlaamse leerplichtonderwijs groeit daarmee van 17,51% naar 17,73%.

2010-2011

179.182 leerlingen

2017-2018

201.171 leerlingen

2018-2019

212.545 leerlingen

2,1 %

groei percentage

marktaandeel_groeit_01.jpg