Integraalplannen

1 kind - klas - bord - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - JD.jpg
  • Een integraalplan geeft de strategie voor de school van de toekomst. Het biedt een houvast en toekomstperspectief.

  • Een integraalplan leidt tot een bouwplan dat in dienst staat van de onderwijsdoelen.

  • De school van de toekomst is een innovatief totaalconcept en een inspirerende leeromgeving.

GO! standpunt Meer info Praktijkvoorbeelden

Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld een scholengroep. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst, met de bijbehorende budgetten en projecten voor alle betrokken onderwijsinstellingen en schooldomeinen.

Een integraalplan kijkt minstens tien jaar in de toekomst. Hoe zou onderwijs kinderen en leerlingen kunnen voorbereiden op de toekomst als het zelf niet actief bezig is met de toekomst? Elke dag werkt het GO! aan onderwijs dat leerlingen de nodige kansen biedt om te leren, op te groeien en zich te ontwikkelen. Schoolgebouwen zijn plaatsen waar deze dynamische en vaak complexe onderwijsprocessen zich afspelen.

De school van de toekomst is een innovatief totaalconcept en een inspirerende leeromgeving. Nu plannen maken voor de kinderen van later in een sterk evoluerende maatschappij is de uitdaging. Een nieuwe pedagogische aanpak stelt bijzondere eisen aan alle aspecten van de schoolinfrastructuur: de indeling van het schoolgebouw, de uitrusting van de ruimtes en de ICT-voorzieningen. In een school waar de talentontwikkeling van elk kind centraal staat, versterkt het gebouw de pedagogische aanpak. De complexiteit van de school van de toekomst vraagt om een nieuw denkkader. De ambitie van het multidisciplinair team integraalplannen is om het noodzakelijke maatwerk te koppelen aan een overkoepelend beleid dat inzet op het onderwijs van de toekomst.

Even terugblikken

Hoe moet de school van de toekomst eruit zien? Om op die vraag te antwoorden is het GO! sinds 2014 gestart met het opmaken van integraalplannen.

Een integraalplan is een beleidsinstrument voor een bepaalde regio, bijvoorbeeld een scholengroep. Hierin wordt een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst, met de bijbehorende budgetten en projecten voor alle betrokken onderwijsinstellingen en schooldomeinen. Een integraalplan biedt alle betrokkenen een houvast en een toekomstperspectief. Het is het resultaat van een participatietraject waarbij alle belanghebbenden maximaal betrokken worden. Dit beleidsinstrument vraagt een multidisciplinaire inzet van alle betrokkenen. Een integraalplan leidt uiteindelijk tot een strategisch bouwplan dat ten dienste staat van de onderwijsdoelen. Sinds begin 2014 is een multidisciplinair team van het GO! gestart met de opmaak van integraalplannen. Eind 2018 moet elke scholengroep van het GO! een integraalplan hebben.

De uitdagingen voor het maken van integraalplannen zijn groot en divers. Het GO! heeft een heel uitgebreid en divers patrimonium, waarin jarenlang te weinig geld gestoken is. Naast heel wat uitdagingen uit het verleden (hoge energiekosten, verouderde infrastructuur …) moet het schoolgebouw van de toekomst ook inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van demografie, ICT, gezondheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, Brede Open School … Daarnaast moet de infrastructuur ruimte geven voor vernieuwingen zoals het M-decreet en de modernisering van het secundair onderwijs. Het gebouw is vaak een belemmerende factor om aan onderwijsvernieuwing te werken. Zo is er in minder dan de helft van de scholen aangepast sanitair en een lift voor leerlingen en personeel met een beperking.

Uit al de aparte integraalplannen groeit het overkoepelende Integraalplan GO! Daarin is de aanpak van de huidige en toekomstige uitdagingen voor het onderwijs in Vlaanderen en Brussel opgenomen. Het Integraalplan GO! in combinatie met de integraalplannen op scholengroepniveau zal door de Raad van het GO! in de toekomst worden gebruikt als referentiekader voor het maken van beleidskeuzes en het opmaken van de bouwplanning.

Wat wil de Vlaamse overheid?

Integraalplannen zijn een initiatief van het GO! zelf. Het is geen antwoord of reactie op welk voorstel of aanmaning van de Vlaamse overheid dan ook.

Ontdek de praktijkvoorbeelden

DSC_6512.JPG
Integraalplannen Brede open school Creativiteit Onderwijsvernieuwing

Pedagogen in spe op visite in Huis van het GO!

samenwerking_OVAM_GO.jpg
Brede open school Gezondheid Milieu Preventie en veiligheid Integraalplannen

GO! en OVAM pakken samen bodemverontreiniging op scholen aan