woensdag 10 mei 2017
talendorpDenderleeuw_01.jpg

Bouw eens een talendorp

Leerlingen die van elkaar leren. Over de leerjaren heen. In GO! atheneum Denderleeuw organiseerden vijfdejaars van de richting Humane Wetenschappen een talendorp voor de tweedejaars. De oudere leerlingen krijgen de kans hun organisatorische skills te ontwikkelen, de jongere kunnen hun vreemde talen aanscherpen. Een educatieve bouwwerf waar iedereen wat aan heeft. 

Op woensdag 3 mei 2017 organiseerden de talenbeleidcoördinatoren van GO! atheneum Denderleeuw in samenwerking met het schoolteam en studenten van Erasmushogeschool en VUB een heus Talendorp. In het Talendorp ontmoetten leerlingen uit het tweede jaar leerlingen uit het vijfde jaar in verschillende contexten: een restaurant, een gsm-winkel, een reisbureau, een ziekenhuis enzovoort. Aan de hand van vooraf bedachte scenario’s gingen de vijfdejaars in gesprek met de tweedejaars. De tweedejaars gingen in het Frans, het Engels of het Nederlands aan de slag, met ondersteuning van de vijfdejaars die hun rol als coach hebben opgenomen. Gracia en Asma uit 5 Humane Wetenschappen konden zich die rol perfect aanmeten: ‘Het is leuk om met de tweedejaars te spreken. We kunnen voor het eerst met hen kennismaken. Soms hebben we hen tijdens de gesprekken gerustgesteld.’ Sabrina en Chloë uit 5 Verzorging, beaamden het: ‘We hebben tegen de tweedejaars gezegd dat ze zich niet moeten schamen. Het eerste gesprek verliep moeilijk, maar daarna vlotte het. Je merkt dat de spreekdurf door het Talendorp toeneemt.’

talendorpDenderleeuw_04.jpg

De leerlingen appreciëren de mogelijkheid tot interactie en improvisatie in het Talendorp. Sommige leergierige leerlingen ontdekken ook hun appreciatie voor talen. Gracia, die tijdens het Talendorp in een reisbureau plaatsnam, vindt het belangrijk om zich in een ander land als toerist te kunnen uitdrukken. Ook Asma ziet de voordelen: ‘Engels is alomtegenwoordig. Wanneer ik een taak maak voor school, vind ik op het internet interessante, Engelstalige artikels.’ Jason uit 5 Kantoor ontpopt zich tot een echte regisseur: hij geeft de tweedejaars goede instructies om het rollenspel vlot uit te voeren. Joyce uit 2 Moderne talen – Wetenschappen vindt talen nu al belangrijk: ‘Als ik later aan het werk ga, zal ik verschillende talen nodig hebben.’ De leraren kijken tevreden toe wanneer ze zien dat Nederlandstalige leerlingen Franstalige leerlingen helpen, en omgekeerd. Er ontstaat een talige symbiose die het Talendorp een boost geeft.

talendorpDenderleeuw_03.jpg
talendorpDenderleeuw_08.jpg
talendorpDenderleeuw_02.jpg
talendorpDenderleeuw_05.jpg

Directeur Tina Van der Stock is enthousiast over het Talendorp: ‘De vijfdejaars leren een evenement organiseren en kunnen hierin een voorbeeldfunctie opnemen. De tweedejaars krijgen spreekkansen en worden gecoacht door de vijfdejaars. Tegelijkertijd werken de leerlingen aan VOETen en leerplandoelstellingen. Het Talendorp moedigt ook leraren aan om achter de schermen met elkaar te overleggen, aangestuurd door de talenbeleidcoördinatoren en met medewerking van studenten van Erasmushogeschool en VUB. Alle betrokkenen hebben het evenement collegiaal samen georganiseerd.’ Door die geslaagde samenwerking kwam het Talendorp echt tot leven. À la prochaine fois!

Meer informatie via 

Kathleen Leemans
Pedagogisch begeleider Nederlands voor het secundair onderwijs
Regiobegeleider scholengroep 19
0477 79 17 56
kathleen.leemans@g-o.be

talendorpDenderleeuw_06.jpg