donderdag 29 maart 2018
Afbeelding.png

Leerlingen GO! atheneum Busleyden Campus Botaniek naar Ghana

We gaan er soms een beetje achteloos aan voorbij: wat leerlingen gedurende een jaar op school leren is niet niks en wordt ook niet alleen, laat staan volledig gevat in de resultaten op een rapport. Maar wat zeker extra doorweegt in een schoolloopbaan is een uitzonderlijke trip. Zoals naar Ghana bijvoorbeeld. Het hoeft al een tijdje niet per se meer een klassieke Romereis te zijn.

Op 16 april 2018 vertrekken zes leerlingen en twee leerkrachten van GO! atheneum Busleyden Campus Botaniek op inleefreis naar Ghana. De zes volgen een zorgopleiding. Ze zullen in Ghana kennismaken met de lokale gezondheidszorg. En ze gaan er ook vrijwilligerswerk verrichten in een  plaatselijk peuter- en kleuterschooltje.

“Wij doen dit project samen met de vzw Joetz, de jongerenwerking van de socialistische mutualiteit” legt directeur Stefaan Croonen uit. ”Zij organiseren al enkele jaren inleefreizen in Afrika met schoolpartners (met het studiegebied Personenzorg), en wij zijn dit schooljaar voor de eerste keer ingestapt. Joetz neemt de organisatie van de inleefreis op zich en betaalt een deel van de onkosten voor de leerlingen en de leerkrachten. Het andere deel vergaren de leerlingen via acties.”  

Er kunnen slechts zes leerlingen (van het 6e en 7e jaar SO) meegaan. Dat is beperkt maar zorgt ook voor een gezonde concurrentie onder de leerlingen. Ze werden geselecteerd door een gemengde jury van leerkrachten en mensen van Joetz op basis van een schriftelijke motivatie en een selectiegesprek. De selectiecriteria hebben o.a. betrekking op hun taalkennis, interesse voor andere culturen en zorgcompetenties. Het is immers de bedoeling dat ze een handje toesteken in een kleuterschool en een medische voorziening. 

De meerwaarde van deze reis voor de leerlingen ligt voor de hand: ze maken op een unieke manier kennis met de Afrikaanse cultuur en de organisatie van de zorg in Afrika (wereldburgerschap). Daarnaast werken ze aan teamspirit, empathie en engagement. Via de activiteiten in de kleuterschool en de medische voorziening worden ook leerplandoelstellingen gerealiseerd die normaal gezien op stage aan bod komen, maar in dit geval in een zeer unieke context die de leerlingen ongetwijfeld een stuk intenser dan thuis doet reflecteren over kansen kunnen krijgen en mogelijkheden benutten.  

Het Ghanese schooltje waar de zes leerlingen met hun leerkrachten naartoe gaan is erg primitief ingericht. Er is weinig of geen didactisch materiaal voorhanden. “Daarom willen we graag boeken, schriften, schrijfgerief, posters, knutsel- en sportmateriaal meenemen", zeggen Sofie Luyten en Kurt Accou, de twee begeleidende leerkrachten. "Zo laat  Campus Botaniek zeker iets moois achter in Ghana.”

Om dit materiaal aan te kopen, organiseerde de campus een sponsor-estafette-loop doorheen het schoolgebouw. Alle 600 leerlingen van het secundair onderwijs namen aan deze actie deel en lieten zich sponsoren door familie en vrienden. Tijdens het lopen maakten ze aan de hand van muziek en beelden kennis met het dagelijkse leven in Ghana. Eerder organiseerde de school ook al een desserten-buffet ten voordele van Ghana. De acties brachten het ronde bedrag van 1.000 euro op. 

Meer informatie via

Stefaan Croonen
directeur GO! atheneum Busleyden – Campus Botaniek
Augustijnenstraat 92
2800 Mechelen
T 015 29 01 36
directeur@babotaniek.be
www.BAbotaniek.be