donderdag 15 februari 2018

Leerlingenaantal GO! blijft stijgen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 208.484 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse leerlingentelling van februari. Dat zijn er 2,13 procent meer in vergelijking met vorig jaar. Vooral in het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs is de stijging opmerkelijk.

In vergelijking met de februaritelling van vorig jaar stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 2,95 procent, in het secundair onderwijs is er een stijging van 2,39 procent. Dat is meer dan er volgens nataliteitscijfers verwacht werd. In totaal neemt het leerlingenaantal van het GO! in het basisonderwijs toe met 1.951 leerlingen. In het secundair onderwijs is er een toename van 1.957 leerlingen.

“Ons leerlingenaantal zit al jaren in stijgende lijn, een teken dat ons pedagogisch project steeds meer mensen aanspreekt,” zegt Raymonda Verdyck. “Vanuit het samen leren samenleven willen we in onze scholen meer dan ooit overtuigingen, culturen en mensen verbinden. We zijn blij dat we hier met steeds meer jonge mensen aan mogen werken.”

Duidelijk is ook de lichte daling in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs. In het buitengewoon kleuteronderwijs is er een daling van 1,99 procent. In het buitengewoon basisonderwijs stijgt het aantal leerlingen met 0,05 procent, maar dat is 1,60 procent minder dan er volgens de nataliteitscijfers verwacht werd.

Deze laatste cijfers kunnen gelinkt worden aan het M-decreet. Het GO! zet al geruime tijd sterk in op inclusief onderwijs, de daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs is dan ook enkele jaren geleden al ingezet.

leerlingencijfers_rh.png

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!