dinsdag 05 december 2017

Music for Life 2017: GO! scholen zamelen geld in voor Theater Stap vzw

Ook dit jaar zetten de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zich in voor het goede doel in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Onder het motto GO! for Life zamelen de scholen geld in voor Theater Stap vzw of een ander goed doel. Theater Stap is een professioneel theatergezelschap voor mensen met een mentale beperking. Een mooie manier om het PPGO! en inclusie in de praktijk te brengen.

Naar jaarlijkse gewoonte zetten de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zich in voor de Warmste Week van Studio Brussel. Door het verkopen van knuffelhondjes en mutsen of door zelf een originele actie te verzinnen willen de enthousiaste leerlingen samen met hun leerkrachten, ouders en directeurs geld inzamelen voor Theater Stap vzw. Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat mensen met een mentale beperking de kans geeft om hun acteertalent te ontwikkelen. Een aantal acteurs van Theater Stap waren dit najaar te bewonderen in Tytgat Chocolat op één.

‘’Theater Stap vzw is een mooi voorbeeld van hoe mensen met een beperking de kans krijgen om hun talenten te ontplooien”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. ‘’Ook wij willen met onze scholen mee bouwen aan een inclusieve samenleving en leerlingen leren samenleven. We willen uitgaan van mogelijkheden en talenten en niet van een beperking of leerstoornis.’’

Theater Stap werkte een aanbod uit met workshops en filmvertoningen voor GO! scholen in het kader van GO! for Life. Dit biedt voor Theater Stap een uitzonderlijke kans om jonge mensen aan te spreken en hun buitengewone acteurs aan hen voor te stellen.

‘’Zo kunnen we jongeren uitnodigen en aanmoedigen om met een onbevangen blik naar hun omgeving te kijken. Buiten de lijntjes kleuren mag bij Theater Stap en raar en ongewoon is dikwijls interessant of bruikbaar,’’ zegt Ingrid Van Den Bergh, coördinator van Theater Stap. ‘’Het is fijn om dit inzicht te delen met jonge mensen en ons gedragen te voelen door hun enthousiasme en engagement.’’

Heel wat scholen zetten zelf originele acties op touw en dragen op een creatieve manier bij aan GO! for Life. Zo leren de leerlingen in de praktijk wat solidariteit is en hoe zij als groep veel kunnen bereiken. “De laatste jaren gingen honderden scholen en duizenden leerlingen aan de slag voor GO! for Life, we zijn ervan overtuigd dat we ook deze keer op zo’n groot engagement kunnen rekenen,” zegt Raymonda Verdyck.

 

Persverantwoordelijke

Nathalie_vk.jpg

Nathalie Jennes

0494 48 38 26

nathalie.jennes@g-o.be

Inclusie

kinderopvang.jpg
  • Het is de maatschappelijke opdracht van onderwijs om elk kind een optimale ontwikkeling te bieden in functie van maximale maatschappelijke participatie.

  • ‘Niet meer denken: wat is er met deze leerling aan de hand, maar denken: wat heeft deze leerling nodig?’.

  • Inclusief onderwijs is geen doel op zich, het is een middel om te komen tot een inclusieve samenleving.

  • Een strikt onderscheid tussen gewoon en buitengewoon onderwijs is een hindernis om inclusief onderwijs te realiseren.

Lees meer over Inclusie