Knipsel_COVER.JPG

Jaarverslag 2018 voor de Vlaamse regering

.

Lees verder !
speerpunten_rh.jpg witte pijl met rode achtergrond overzicht_rh.jpg witte pijl met rode achtergrond

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

leeswijzer_rh.jpg
Ten geleide

Leeswijzer

Artikel 33, 11° van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (14 juli 1998) verplicht het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap om elk jaar een overzicht van de werkzaamheden van het voorbije werkjaar voor te leggen aan de Vlaamse regering. Dit is het Jaarverslag over 2018. In acht hoofdstukken wordt uiteengezet waarom, voor wie, met wie, met welke middelen en op welke wijze het GO! zijn maatschappelijke opdracht vervuld heeft.

Lees meer
ons_charter2018.JPG
Ons charter: het PPGO!

Het pedagogisch project van het GO!

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. 

Lees meer
meisje met tong 2018.JPG
Samengevat

Inleiding

Goed nieuws. Het GO! groeit. Steeds meer mensen raken overtuigd van de kwaliteit van ons onderwijs en kiezen voor ons pedagogisch project.

Lees meer
memorandum traject.JPG
Omkadering

Ondersteuning en dienstverlening aan het onderwijsveld

De dagelijkse, reguliere werking van de centrale diensten concentreert zich rond drie domeinen: belangenverdediging, beleidsvoorbereiding en dienstverlening. Deze drie terreinen zijn niet strikt afgebakend en versterken elkaar.

Lees meer
professionalisering_raden_van_bestuur_na_verkiezingen2018_na.JPG
Met velen

De positie van het GO! in het Vlaamse onderwijslandschap

Leerlingencijfers zijn een momentopname: ze wijzigen tijdens het schooljaar als gevolg van bijvoorbeeld de instapmomenten van kleuters of de doorverwijzing van leerlingen uit het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs.

Lees meer
bomenrondnieuwbouw_infra2018.JPG
Ruimte

Infrastructuur

Het GO! is eigenaar en beheerder van een zeer groot patrimonium om elke dag zijn onderwijsopdracht in waar te maken. Het afgelopen jaar werd de staat van het volledige patrimonium geregistreerd. Dit is een belangrijke mijlpaal om het infrastructuurbeleid met data te onderbouwen en in de verdere uitrol van het globale infrastructuurbeleidsplan. Dit beleidsplan versterkt de samenwerking en het verder professionaliseren van het GO! als patrimoniumbeheerder, over de drie bestuursniveaus heen. Het stelt ons in staat om met de weinige mensen en middelen het patrimonium zo goed mogelijk te beheren.

Lees meer
werkingsmiddelen_rh.jpg
Centen

Werkingsmiddelen

De scholengroepen ontvangen naast door de overheid gefinancierde personeelsomkadering (uren en punten) voor personeel ook werkingsmiddelen om onderwijs te organiseren. Ook de administratie en de pedagogische diensten ontvangen werkingsmiddelen om hun opdracht uit te voeren.

Lees meer

DEEL DIT ARTIKEL:

Eerdere edities

30Y GO-3 MEI 2019-LR-94.jpg
Mei 2019
cover_helemaal_GO_maart_2019.jpg
Maart 2019
cover_helemaal_go_feb_2019.jpg
Februari 2019
Go (19 of 74)_kl.jpg
december 2018
teenagers_met_laptops_shutterstock_749503528.jpg
November 2018
coverjaarverslagover2017.PNG
verslag 2017
cover_krullenbol.jpg
September 2018
actief_burgerschap_shutterstock_415091044.jpg
Mei 2018
inclusie_februari_2018.jpg
Februari 2018
okan_leerling_shutterstock_76848091.jpg
November 2017
cover_editie_oktober_2017b.jpg
Oktober 2017
GO-Tovertuin-132.jpg
verslag 2016
cover_juni_2017_b.JPG
Juni 2017
PPGO! Live 2017LageReso2.jpg
Mei 2017
Leerlingen_naar_het_parlement_2.jpg
Maart 2017
actiefburegrschapinhetGO_cover3b.jpg
Februari 2017
helemaal_GO_december_2016_b.jpg
December 2016
duaalleren2.jpg
Oktober 2016
coverseptember2016.jpg (1)
September 2016
testcover.jpg
Juni 2016
sajjedhassan_aan_de_kickertafel.jpg
April 2016
leraarenkinderensamennieuwsbrief.jpg
Maart 2016
bannersamenlerensamenleven.jpg
Januari 2016
coverfotolinks.jpg
December 2015
cover_idara.jpg
November 2015
jongenmetdraagtas.jpg
September 2015
zorgcover.jpg
Juni 2015
bestuurlijkeoptimalisatie03.jpg
Mei 2015
excelleren01.jpg
Maart 2015
coverskoolizhot.jpg
Januari 2015
1 kind - school - schilderen - lager onderwijs - creatief - horizontaal (5).jpg
December 2014
GO25-24.jpg
Oktober 2014
reservecovergrootaangepast.jpg
September 2014
3 kinderen en 1 leerkracht - klas - opzoeken - lager onderwijs - leergierig - horizontaal - SH - aardrijkskunde.jpg (1)
Juni 2014
1 leerkracht - klas - staan - lager onderwijs - verantwoordelijk - horizontaal - JD.jpg
April 2014