dinsdag 18 december 2018
moderniseringso.jpg

Modernisering van het secundair onderwijs

De Raad besliste om de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ als richtinggevend kader te gebruiken voor de verdere uitrol en implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs.

De formele onderhandelingen over het ontwerpdecreet ‘Modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs’ en het bijbehorende besluit van de Vlaamse regering vonden plaats in het najaar van 2017. Op 1 december 2017 keurde de Vlaamse regering het bewuste ontwerp van decreet en besluit een tweede keer principieel goed. Op dat moment besliste de Vlaamse regering om de ingangsdatum voor de uitrol van de modernisering uit te stellen tot 1 september 2019.

Tijdens drie startmomenten voor scholengroepen werd de te verwachten regelgeving uit het ontwerpdecreet toegelicht, evenals het plan dat vanuit de pedagogische begeleidingsdienst werd opgestart om de scholengroepen te ondersteunen bij de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs. Met telkens één begeleider basisonderwijs en één begeleider secundair onderwijs werden in de pedagogische begeleidingsdienst duo’s gevormd die elk een aantal scholengroepen specifieke ondersteuning bieden.

Alle betrokkenen kunnen een beroep doen op de inhoudelijke experten in de centrale diensten.

Inhoudelijke en/of organisatorische vragen van scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen worden systematisch door deze experten beantwoord en opgevolgd. 

De afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel (OOP) is gestart met het ontwikkelen van ondersteunende documenten rond specifieke aspecten van het ontwerpdecreet om de implementatietrajecten en denkoefeningen in de scholengroepen vooruit te helpen. Een interne projectgroep met collega’s uit de betrokken afdelingen volgt die trajecten gezamenlijk op en koppelt geregeld terug naar interne adviesorganen zoals de permanente technische commissie SO en het kernteam Modernisering SO.

In eerste instantie werd de focus op de eerste graad gelegd. In de nota ‘Uitbouw toekomstige eerste graad secundair onderwijs’ beschrijven we hoe we een verbrede eerste graad verder vorm kunnen geven en implementeren. Wij beogen een brede ontwikkeling in de eerste graad, we pleiten voor een getrapte studiekeuze doorheen de onderwijsloopbaan in het secundair onderwijs en we streven naar een sociale mix op school. De nota werd op verschillende fora in onze organisatie afgetoetst. Het was hierbij uitdrukkelijk de bedoeling om het gesprek aan te gaan, feedback te verzamelen, maar ook draagvlak te creëren.

 

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...