dinsdag 18 december 2018
weesdestem5.jpg

Wees de stem, niet de echo

Onderwijs: dat maken de mensen die er elke dag mee bezig zijn. Zij weten het best waar de pijnpunten liggen en waar de kansen om te verbeteren. Maar de middelen en de wettelijke omkadering voor ons onderwijs worden bepaald door onze politici. Om hen over ons idee van wat er nodig is in te lichten, stelt het GO! op initiatief van de Raad een dossier samen: het GO! memorandum.

Het Memorandum: onze boodschap aan toekomstige politici…

In 2019 wordt iedere stemgerechtigde van dit land weer opgeroepen om volksvertegenwoordigers te kiezen voor het Europees, federaal en Vlaams Parlement.

Het is belangrijk om te weten welke plannen de kandidaat-vertegenwoordigers hebben voor het onderwijs in het algemeen en het GO! in het bijzonder. Maar even belangrijk is dat wij als onderwijsnet onze ideeën aan de toekomstige beleidsmakers kenbaar maken. Het GO! doet dat via een memorandum: een document waarin we onze wensen voor, onze verwachtingen van en onze visie op het onderwijs van de komende jaren duidelijk maken. Dit memorandum wordt opgemaakt op initiatief en onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van het GO!.

… via een participatief traject met alle belanghebbenden uit het GO!

Net als bij de vorige editie komt het memorandum 2019-2024 tot stand via een participatief traject samen met alle onderwijsdeelnemers in alle scholen en instellingen van ons net.

Dat zijn alle GO! professionals (leerkrachten, (adjunct) directeurs, medewerkers in het Huis van het GO!, CLB-medewerkers, leden van de Raad GO!, leden van de raden van bestuur, enz.) en
leerlingen met wie een traject werd opgezet via de leerlingenraden (ook de cursisten volgden een traject op maat).

Dat zijn ook de ouders die hierin betrokken werden in samenwerking met GO! ouders.
Met het idee van actief burgerschap in gedachten, wilden we zo veel mogelijk stemmen aan het woord laten om het memorandum vorm te geven, met aandacht voor zowel de uitdagingen voor het onderwijs in de toekomst als voor de noden en verwachtingen van allen die erbij betrokken zijn. Het GO! wil hiermee ook de ambitie waarmaken om het toekomstige onderwijsbeleid te voeden vanuit een zo breed mogelijke basis.

Het memorandum zal begin 2019 voorgesteld worden.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...